Financovanie

Doba čítania 2 min.

Tešíme sa, že financujúcou bankou projektu Zelený dvor je UniCredit Bank.

PODMIENKY FINANCOVANIA

Zmluva o budúcej zmluve
Poplatok vo výške 15% z kúpnej ceny, pri podpise zmluvy.

Kúpna zmluva
Doplatok 85% z kúpnej ceny, po kolaudácii.

nadštandardné pohodlie

Váš nový domov

počet izieb /
1
4
cena do /
250 000 €
1 100 000 €